Historische Cahiers


1. Amstelveen in vuur & vlam, 1792 - 1992
Diverse auteurs
1992, 64 blz.


Uitgave naar aanleiding van het feit dat het in 1992 tweehonderd jaar geleden was dat een grote brand een aanzienlijk deel van het dorp Amstelveen in de as legde. Met catalogus van beeldmateriaal m.b.t. de brand op 25-26 juni 1792.


2. Getapt in Amstelveen, 300 jaar restaurant Paardenburg
Diverse auteurs
1993, 57 blz. ISBN 90-9006235-1


Uitgave naar aanleiding van het driehonderdjarig bestaan van restaurant Paardenburg, over de geschiedenis van dit restaurant. Ook de geschiedenis van herbergen, tapperijen en uitspanningen in Nieuwer-Amstel wordt behandeld. De uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met restaurant Paardenburg.


3. Toen leefde de Bovenkerkerpolder van de wind, driehonderd jaar molens en molenaars in de Bovenkerkerpolder
Auteur: J. Hoogendoorn
1995, 64 blz. ISBN 90-801745-2-1 (uitverkocht)


Een beschrijving van de molens die in de Bovenkerkerpolder hebben gestaan, met de bijbehorende molenaars.


4. Uit nood geboren, 75 jaar (Nieuw) Vredeveld
Diverse auteurs
1997, 64 blz. ISBN 801745-6-4


Uitgave naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van verzorgingshuis Nieuw Vredeveld, in samenwerking met de Stichting Vrienden van Nieuw Vredeveld.


5. Bloemen en brandnetels
1998, 52 blz. ISBN 90-801745-8-0
Een bloemlezing van gedichten, geschreven door Ouder Vener (pseudoniem van Engel de Nooij), waarvan de meeste in de jaren dertig van de twintigste eeuw zijn verschenen in het Amstelveens Weekblad. De gedichten geven een goed tijdsbeeld.


6. Duizend jaar Amstelveen, een geschiedenis in 't kort
Diverse auteurs
2001, 56 blz. ISBN 804649-2-9


Een beknopte geschiedenis van Amstelveen, rijk geïllustreerd.


7. De stem van de Nes
Auteur: P. van Schaik
2004, 38 blz. met lijsten leden van de Dorpsraad, ISBN 90-804649-5-3


Uitgave over de geschiedenis van de Dorpsraad van Nes aan de Amstel, verschenen naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Dorpsraad.


8. Jacobus Landwehr, Kind van de natuur én kunstenaar, in hart en nieren, 1911-1996, zijn leven en zijn werk
Auteur: H.C. Koningen
2010, 80 blz. ISBN 978-90-804649-6-4


Uitgave ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Vereniging Historisch Amstelveen, bij de gelijkluidende tentoonstelling.

9. Canon van Amstelveen
Auteur P. van Schaik
2015, 40 blz. ISBN/EAN: 978-90-804649-8-8

 

10. Amstelveen in prent
Auteurs: B. Gerlagh, M. van Munster en P. van Schaik
2015, 64 blz.  ISBN/EAN: 978-90-804649-9-5

Uitgave ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de VHA, catalogus bij de bijbehorende tentoonstelling van een collectie prenten van (voormalig) Amstelveen en directe omgeving, met name uit de 18de eeuw.

11. Elsenhove, thuis in de Middelpolder, van veengebied naar speelboerderij
Auteurs: Th. Beishuizen, F. van der Heide, R.E. Oosterhof en P. van Schaik
2016, 36 blz. ISBN/EAN: 978-90-801745-0-4

Uitgave in samenwerking met de gemeente Amstelveen, ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van speelboerderij Elsenhove.

12. Amstelveen in kaart
Auteurs: M. van Munster en P. van Schaik
2016, 64 blz. ISBN/EAN: 978-90-826357-0-6

Cahier met oude topografische kaarten van Amstelveen en omstreken, maar ook Amstelland, Rijnland en (Noord) Holland.