Hieronder treft u een lijst aan van een aantal verdwenen topografische namen.

Amstelveense polder Middelpolder
Amstelveenseweg Gedeelte dat in Amstelveen ligt heet nu Amsterdamseweg
Amsterveen Oude benaming van het dorp Amstelveen (Oude Dorp)
Bankrasmeer In de Middelpolder, even ten noorden van de Ouderkerkerlaan, aan het einde van het Bankraspad, bij de Bankrasmolen, verdwenen bij de vervening van de Middelpolder
(Boeren) wetering Liep door de Binnendijkse Buitenvelderse Polder, ongeveer vanaf het Rijksmuseum
Bosplan Amsterdamse Bos
Bouwensstreeg Naast het voormalige café het Dorstige Hert aan de Dorpsstraat, in oostelijke richting
Buitenbocht Liep na de sloop van het Huis met de Kogel in het verlengde van de Stationsstraat
Buterveldert Buitenveldert
F.G.A. Coorrengellaan Heemraadschapslaan
Van Dam van Isseltweg In de Middelpolder, evenwijdig aan de A9, even ten zuiden van de Meander
Eibersnest Twee huizen aan de Amsterdamseweg, schuin tegenover de plaats waar de kweekschool van het Leger des Heils stond (privékliniek voor aanstaande moeders)
Fabriekssteeg Steeg in het Oude Dorp, ten noorden van en evenwijdig aan de Thorbeckelaan (nu Badlaan).
Fabriekssloot Liep langs de Fabriekssteeg
Finckel Stuk land bij de Noorddammerbrug
Gang van het Rechthuys Ook Schoutssteeg, daarna Thorbeckeweg, later Badlaan
Galgenland Land ten noorden van de Legmeer, tussen de Noorddammerlaan en de Legmeer
Galgenhoek Lag ten zuiden van Amsteldijk Zuid 201 en de oprijlaan naar boerderij De Eindhoeve
Grote Loopveld Ouderkerkerlaan
Hand naar Leiden Wegwijzer en buurtschap bij de kruising Handweg/Noorddammerlaan
Het Heilige Land Locatie Smedemanplein/Roemerdorpstraat/Middeldorpstraat
Hoeksloot Hoornsloot
Het Hooge Pad Oude Karselaan
De Horn Wale Twee stukken land aan de westzijde van de Amstelveenseweg, nabij de eerste bocht van Amstelveen af. Deze bocht werd ook De Knie genoemd
Jacob Heinenbrug

Achter de Amstelveenseweg, tussen de huisnummers 942 en 948
Een combinatie van de voornamen van drie polderbestuurders, Jacob de Rooij, Hein Gels en Heinrich Pape

Janselaan Liep iets ten zuiden en evenwijdig aan de huidige Sportlaan
Jan Jaap Saalenlaan Liep ten zuiden van Nes aan de Amstel, vanaf de Amstel tot de Bovenkerkerweg, iets ten noorden van Hoeksjan
Karnemelksgat Doorbraak van het Nieuwe Meer tot de huidige locatie van park De Braak
Karssenbrug Catsenbrug, Noorderbrug, brug over de Landscheiding aan het einde van de Oude Karselaan
Kercklaan Ouderkerkerlaan
Kerkpad Noordelijk deel: Kerkstraat/Voorstraat, Dorpsstraat noordwestzijde van de kerk

Zuidelijk deel: Dorpsstraat zuidoostzijde naast de kerk

Kerkerak Gedeelte van de Amstel tussen Boschlust (Amsteldijk Zuid 142) en de boerderij van Roeleveld.
Kerksteeg Later Industriesteeg
Kerkstraat Dorpsstraat noordwestzijde van de kerk
Kleine Loopveld Kalfjeslaan
Korte Loopveld Liep vanaf de driesprong Amsterdamseweg/Keizer Karelweg naar het oosten
Krachtstroom Lag ten oosten van de Van Heuven Goedhartlaan
Kromoord Stuk grond bij de Rode Paal
De Lange Brug Brug over de Amstel tussen Ouderkerk aan de Amstel en Amstelveen
Lange Loopveld Kalfjeslaan
Lantscheidinge Landscheiding tussen Rijnland en Amstelland
Legmeer Buurtschap Legmeer, water ten zuiden van de Noorddammerlaan
Loopveld Amsterdamseweg tussen Keizer Karelweg en de bocht bij de inmiddels gesloopte kweekschool van het Leger des Heils
De Lote De Luwte of Lute
De Luwte Of Lute, de Legmeerdijk ten zuidoosten van de St. Urbanuskerk in Bovenkerk
Martelaarsgracht In Bovenkerk
Meerhuijssen Vissersbuurtje tegenover de mond van het Diemermeer
Middeldorp Naaste omgeving van de Dorpskerk
Middenweg Bovenkerkerpolder Liep van noord naar zuid door de Bovenkerkerpolder. Het gedeelte tussen de Nesserlaan en de Hollandse Dijk bestaat nog
Middenweg Middelpolder Liep van noord naar zuid door de Middelpolder
Het Nieuwe Diep Rechttrekking van de Amstel, ter hoogte van het eiland in de Amstel
Nieuwer-Amstel Amstelveen tot 1-1-1964
De Noord/Noorderdijk Lag in Rietwijkeroord
Noorddammerbrug Aan het einde van de Noorddammerlaan, bij de St. Urbanuskerk in Bovenkerk
Noorderbrug Karssenbrug
Noorderweg Oude Karselaan
Noortveen Vrije Noortveen
Oetenwaal Het gedeelte van Nieuwer-Amstel aan de oostzijde van de Amstel, tussen Watergraafsmeer en het IJ (1896 geannexeerd door Amsterdam
Ooievaarsnest Huizen aan de Amsterdamseweg, ongeveer bij de aansluiting van de Graaf Florislaan
Oort Het buitenland van de Rietwijkeroorderpolder, aan de zijde van de Nieuwe Meer
Oude Wech Lag op de locatie van de huidige Keizer Karelweg (noordelijk deel)
Parelrak Dwarsgedeelte van de Amstel, tussen molen De Parel en boerderij Schanshoek
Plein 1960 Stadshart (Stadsplein)
Poortersweide (1405-1540) nabij de Oostermeerweg
Priksteeg Tussen de Bouwenssteeg en de steeg naast de kerk (Schoolsteeg, Kerkpad)
Roemerdorp Buurtschap aan de zuidzijde van de Kalfjeslaan
Rijkeroord Rietwijkeroord
Schanshoek Schans uit de 80-jarige oorlog tussen de Zwarte Kat en Nes aan de Amstel
Schinkel In Bovenkerk
Schoolsteeg Dorpsstraat zuidoostzijde naast de kerk
Simon Koolenvaart Vaart die vanaf de Zwarte Kat aan de Amsteldijk naar de Hand van Leiden liep
Smedeman Buurtschap ten zuiden van de dorpskern, ten noorden van buurtschap Legmeer
De Sluisslot Sloot achter Nessersluis
Thorbeckelaan Oude naam van de huidige Badlaan
Tom Poesdorp Bovenkerk
Toverpoel Poel
Uilenbuurt Amstelveenseweg bij de Kalfjeslaan
Veendijk Amstelveenseweg
Vinkenbuurt Buurtschap bij Nes aan de Amstel
Vierhuizen Buurtschap even ten noorden van Nes aan de Amstel
Vliegveldweg Lag in Rietwijkeroorderpolder

Vlooienpijp

De Noorddammerweg bij de Noorddammerlaan

Walraven van Brederodestraat

De Weg bij Homan

Eikenrodelaan

Bankrasweg

Weteringsbrug Buurtschap De Zwarte Kat
Witte Hek In Bovenkerk
Witte Stad Het oudste gedeelte van de wijk Keizer Karelpark, direct ten zuiden van de Ouderkerkerlaan en ten oosten van het Keizer Karelplein
Zaagtand Galerijflats
Zwaluwenbuurt Buurtschap even ten noorden van Nes aan de Amstel
Zwarte Dorp Randwijck, vanwege vele kiezers die in de jaren dertig van de twintigste eeuw stemden op de nationaal-socialistische beweging

 

Gebouwen

 

Al doende leert men Zeer oude boerderij, mogelijk uit de beginperiode van de Bovenkerkerpolder, circa 1930 herbouwd en van een andere naam voorzien, Langerhuize, nabij Ziekenhuis Amstelland
Altijd Zorg boerderij Amsteldijk Zuid 194
Beeklust
Bellevue Café in Nes aan de Amstel, Amsteldijk Zuid 154 (1881)
De Blauwe Werf ('t Blauwe huis) ten noorden van de Zwarte Kat, voorheen Amsteldijk Zuid 87-88-89), gesloopt in 1945-1946
Boschlust Voormalige boerderij Amsteldijk Zuid 142
Bouwlust Boerderij Ringdijk B.P. 21 (kavel 15)
Bijdorp Boerderij ten noorden van de voormalige springstoffenfabriek aan de Amsteldijk Zuid.
Dank en Hoop Klein woonhuis Amsteldijk Zuid 193
Eendragt  Naam van een verdwenen molen in de Bovenkerkerpolder
De Eindhoeve Boerderij Ringdijk B.P. 29 (kavel 24)
Elk het zijne
De Graauwe Hengst Herberg bij de tol aan de Hand naar Leiden (1846)
Het Hof van Zuijd Holland Herberg op de zuidelijke hoek van de tegenwoordige Sportlaan (1766)
In de Kat Herberg Amsteldijk Zuid 101
In Memoriam Boerderij Amsteldijk Zuid 155 (kort na de Tweede Wereldoorlog gesloopt) was ook jagershuis en overnachtingsplaats voor landlopers
De Kemphaantjes of de Drie Kemphaantjes, Amsteldijk Zuid 195, bij Nessersluis
Kent u zelve
Kerkzicht Boerderij Ringdijk B.P. 23 (kavel 17) Noord-Hollandse boerderij, tegen het einde van de vorige eeuw gebouwd
Kostverloren (Middelweg)
Kromoord Boerderij Amsteldijk Zuid 203
Landlust Boerderij die heeft gestaan op kavel 9 van de Bovenkerkerpolder, Amsteldijk Zuid 91, gebouwd in 1850 aan de Middelweg en in 1867 verplaatst naar de Amsteldijk
Lindenhof Boerderij Ringdijk B.P. 9
Mariahoeve Boerderij Ringdijk B.P. 1
Middelhoeve Of Middenhoeve, Ringdijk B.P. 12 (kavel 14), een van de eerst gebouwde boerderijen
Ora et Labora Boerderij Amsteldijk Zuid 120, Zeldenrust genaamd
Overmijn Buitenplaats-boerderij Amsteldijk Zuid 181, zeer oud gebouw, gedeeltelijk daterend uit 1600
Pax-Nam Boerderij Amsteldijk Zuid 132
Schanshoek Voormalige boerderij Amsteldijk Zuid 119
Scherpenhof Boerderij Ringdijk B.P. 3 (kavel 8)
Steenen Paal
Theahoeve Boerderij Ringdijk B.P. 22 (kavel 16)
Veenzigt
Veldlust Boerderij Ringdijk B.P. 28 (kavel 21)
Vergulde Zon Café De Zon of de Vergulde Zon, Amsteldijk Zuid 162
Visschers Welvaren Tapperij Amsteldijk Zuid 107, voor voorbijgangers (zowel lopend als varend), jaren zeventig/tachtig twintigste eeuw gesloopt
De Vriendschap Herberg wijk 3, nummer 269 (1942)
De Vriesche Boer drie huizen in wijk 3, nummer 66/67 (1867), Amsteldijk Zuid 111-112-113, gesloopt in de jaren zeventig van de twintigste eeuw
Waterwijk Stond vroeger op het kampje land liggende direct ten noorden van Amsteldijk Zuid 204 A
Wel te vrede
Weltevrede
Werkhoeve Boerderij Ringdijk B.P. 11 (kavel 13)
De Weteringbrug Boerderij Amsteldijk Zuid 94, was eertijds ook een jagershuis, daarna boerderij Aurora, thans is de oude naam hersteld.
Wolfgang Verdwenen boerderij aan de Handweg van de familie Blauwhoff
Zeldenrust Boerderij Ringdijk 8, waarschijnlijk voor de droogmakerij van de polder onderdeel van woonhuis Zeldenrust, Amsteldijk Zuid 110, de huidige boerderij dateert uit 1732.
Zoek de Vrede Boerderij Ringdijk B.P. 2 (kavel 6)
Zwarte Koe
't Zwartemakershuisje Twee huizen in wijk 3, nummer 306 (1834) later Overmijn (1868)