Bestuur

Het bestuur van de VHA bestaat uit:

(vacature), voorzitter
Mw. M.D.M. van Munster, secretaris
Dhr. W.J. Groeneweg, penningmeester
Dhr. J.A. Mellegers, bestuurslid algemeen
Dhr. P. Hoogers, bestuurslid algemeen
Mw. M. Fambach, bestuurslid PR en ledenwerving

Ereleden

Nel Dennenbroek-Ottenhof (+)
Peter van Schaik (+)
Wil Pieterse
Bep Barlag
Annemieke Brouwer- v.d Wetering