Doelstellingen

De doelstellingen van de VHA, zoals vermeld in artikel 3, lid I van de Statuten, zijn:


a. de belangstelling voor de lokale geschiedenis van Amstelveen (Nieuwer-Amstel) te stimuleren;
b. de plaatselijke geschiedenis te bestuderen en vast te leggen;
c. de resultaten van studie en onderzoek voor een groter publiek toegankelijk te maken;
d. de bronnen voor de lokale geschiedenis van Amstelveen te inventariseren en eventueel door aankoop of anderszins te verwerven;
e. het in eigendom en/of bruikleen verwerven van artefacten, die de geschiedenis van Amstelveen betreffen of raken;
f. een trefpunt te zijn van belangstellenden in de geschiedenis van Amstelveen, teneinde elkaar tot wederzijdse steun te zijn en informatie uit te wisselen;
g. het historisch aanzien van Amstelveen te bewaren met name door monumentenzorg; en
h. een standpunt te formuleren en uit te dragen inzake toekomstig archeologisch onderzoek.

Beleidsplan

Het beleidsplan 2021 - 2024 is de basis voor de activiteiten van de vereniging. De doelstellingen van de VHA zijn hiervoor het uitgangspunt.
Het beleidsplan van de redactie is een onderdeel van het beleidsplan.
U kunt het beleidsplan 2021 - 2024 en de bijlage 'collectiebeleid en collectievorming downloaden (pdf-document).

Beleidsplan VHA 2021 - 2024