Jaarstukken 2019

  • Afdrukken

Vanwege corona heeft de Algemene Ledenvergadering 2020 niet plaats kunnen vinden.

Hieronder kunt u de jaarstukken downloaden.