lezing Erfgoed Amstelland

 

Op 18 september 2019 geeft Jaap Evert Abrahamse een lezing met de titel 'Erfgoed van Amstelland' over het landschap van Amstelland. Jaap Evert Abrahamse is architectuurhistoricus. Hij werkt als onderzoeker bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en is auteur van de Atlas Amstelland, die verscheen in 2012.

Aanvangstijd is 20.00 uur. Locatie Orion 19A in Amstelveen

Het landschap van Amstelland kent een lange geschiedenis. Uit iedere periode van die geschiedenis zijn nog relicten aanwezig. Daarmee is het een complex, veelgelaagd landschap.
In de middeleeuwen ontwikkelde het zich van wildernis tot agrarisch gebied. Het veenmoeras aan de rand van de bewoonde wereld werd ontgonnen vanaf de elfde eeuw. Een deel van de Amstel werd gegraven om water uit het veen af te voeren. In de eeuwen die volgden groeide Amsterdam uit tot een van de grootste metropolen van Europa. De nabijheid van de stad veroorzaakte grote veranderingen in Amstelland. Veel land veranderde door turfwinning in water en werd vervolgens drooggemaakt – met stedelijk kapitaal. Het laagliggende veen kon onder water worden gezet ter verdediging van Amsterdam. De grote groei van Amsterdam, en later ook van buurgemeenten als Amstelveen en Uithoorn, slokte in de loop van de tijd steeds meer open landschap op.
Wat resteert is een geliefd, maar vaak omstreden groengebied aan de rand van de stad. Stad en land raakten met elkaar vergroeid. Het landelijk gebied is niet te begrijpen zonder kennis van de stad, en andersom. In deze lezing zal Jaap Evert Abrahamse een overzicht geven van het erfgoed van Amstelland, ook in het licht van de huidige ontwikkeling.